NR 1

NR 1 pedagogische praktijk voor ouder & kind is gevestigd in Almere. NR 1 valt onder Jeugd & Gezin B.V.

Vanaf 2015 hebben wij contracten afgesloten met diverse gemeenten voor het leveren van begeleiding en behandeling. Om deze te kunnen declareren heeft u een beschikking nodig van de gemeente waarin u woonachtig bent.

NR 1 is deskundig op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit betekent dat wij u kunnen helpen met vragen met betrekking tot: ADHD, autisme, PDD-nos, McDD, Asperger en andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

U staat als ouder en/of verzorger met uw gezin op NR 1 en dat kunt u merken aan onze werkwijze: samen met u naar de juiste behandeling/begeleiding zoeken. Dit noemen wij zorg op maat, zorg die afgestemd is op uw vraag en zolang dit nodig is. Deze zorg en behandeling kunnen op onze praktijk plaatsvinden maar ook bij u thuis, op de school van uw kind of waar u vindt dat dit nodig is.

NR 1 werkt vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget) en ZIN (zorg in natura).

Voor ZIN indicaties op psychiatrische en/of LVB (licht verstandelijk beperkt) grondslag hebben wij met de volgende gemeenten een contract:

  • Almere
  • Lelystad
  • Dronten (Biddinghuizen en Swifterbant vallen tevens onder dit contract)

De diagnostiek activiteiten en behandelaanbod, tevens via contracten met de gemeenten, voor cliënten zijn te vinden via NR 2 psychologische praktijk voor onderzoek, behandeling & coaching

logo nr1 praktijk